Dziś zwracamy uwagę na:

ENERGETYKA: Projekt ustawy dot. wypłaty 28,8 mld PLN na kopalnie
RYNEK GAZU: Prognoza niższych temperatur w Europie. Dalsze rekordy na cenie gazu
RYNEK PALIW: Podpisanie umowy społecznej przez „Solidarność” i PKN/LTS/PGN
SIMFABRIC: Ustalenie daty premier trzech gier z serii Saboteur na dzień 23 grudnia 2021 roku
PCF GROUP: Podsumowanie wywiadu z CEO
DINO POLSKA: Podpisanie trzech umów na kredyt inwestycyjny na łącznie 352mln PLN
PEPCO GROUP: Podsumowanie po prezentacji wyników finansowych
RYNEK E-COMMERCE: Zalando wybuduje dwa nowe centra logistyczne w Polsce
BUDIMEX: Oferta spółki za 114,3mln PLN netto oceniona najwyżej w przetargu na rozbudowę drogi na odcinku Garbatka-Wilczowola [lekko pozytywne]
BUDIMEX: Unieważnienie przez GDDKiA czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę S10 Bydgoszcz-Toruń [neutralne]
GTC: Spółka rozpoczyna proces budowania księgi popytu na max. 97,1 mln akcji serii O
MIRBUD: Podpisanie umowy na budowę Stadionu Miejskiego w Opolu za kwotę 208,7mln PLN brutto
RONSON DEVELOPMENT: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości w Warszawie za kwotę 12,7mln PLN netto
UNIBEP: Podpisanie umowy z Energetyką Cieszyńską na dostosowanie źródła ciepła za kwotę 33,9mln PLN netto
BORYSZEW: Spółka zależna ZM Silesia złożyła zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego wszystkich tytułów wykonawczych
BORYSZEW: Podsumowanie wywiadu z Prezesem
MANGATA: Podsumowanie wywiadu z Prezesem

Pobierz biuletyn