Dziś zwracamy uwagę na:

DATAWALK: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku
PKO BP: Rada Nadzorcza powołała p. Artura Kurcweila na stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar technologii
PZU: KNF nałożyła na spółkę blisko 0,4mln PLN kary za 24 przypadki opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań
PEKAO: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu
LOTOS: Spółka Lotos Norge złożyła aplikacje w kolejnej rundzie koncesyjnej APA organizowanej przez norweskie Ministerstwo Ropy i Energii
GRUPA AZOTY: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu
GAMING OPERATORS: Wprowadzenie do obrotu giełdowego 70,7 tys. akji serii D z dniem 16 września 2021 roku
ALLEGRO.EU: Seshashayee Sridhara zrezygnował z powołania do pełnienia funkcji członka zarządu Allegro.pl z dniem 1 X 2021 roku
RETAIL: Projekt uszczelniający zakaz handlu w niedziele z poprawkami trafi do II czytania
RYNEK E-COMMERCE: Shopify wprowadza usługę Shopify Markets
TORPOL: Wybór oferty Torpolu jako najkorzystniejszej w przetargu na modernizację infrastruktury na stacji Olsztyn Główny
AMBRA: Zarząd zarekomendował wypłatę 0,95 PLN dywidendy na akcję za rok obrotowy 2020/21, DY=4,2%
PEKABEX: Zawarcie przez spółkę zależną Pekabex Bet umowy z L.I. Invest Company umowy na budowę zespołu budynków parku handlowego w Kępnie

Pobierz biuletyn