Dziś zwracamy uwagę na:

HANDLOWY: Do dnia 10 września 2021 roku bank nie otrzymał stanowiska KNF zezwalającego na wypłatę dywidendy z niepodzielonego zysku za 2019 rok
PKN ORLEN: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
RYNEK GAZU: Ruszyło postępowanie niemieckiego regulatora w sprawie operatora Nord Stream 2
JSW: Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie płac, szacowany koszt w ’21 to 139,3mln PLN
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Ceny węgla HCC Premium wzrosły w poniedziałek o 29 USD do 362 USD/t
RYNEK IT: PGE ogłosiło przetarg na wdrożenie centralnych systemów CRM i billing
COMP: Podpisanie kontraktu z GITD za 9,8mln PLN brutto
TELEKOMUNIKACJA: W nowym projekcie ustawy o komunikacji elektronicznej maksymalna stawka opłaty telekomunikacyjnej wzrasta z 0,05% przychodów do 0,15%
ARTIFEX MUNDI: Szacunkowe przychody ze sprzedaży w sierpniu wyniosły 3,3 mln PLN (+5% m./m. ; +90% r./r.) [neutralne]
CD PROJEKT: Schonfeld Strategic Advisors posiada pozycję krótką netto na 0,52% akcji – KNF
CREEPY JAR: Gra “Green Hell” na PS4 zadebiutuje na rynku japońskim w środe, 15 września
FOREVER ENTERTAINMENT: Podpisanie umowy z G-Mode Corporation
MEDICALGORITHMICS: Informacja o liczbie wniosków złożonych do ubezpieczycieli w sierpniu’2021
RYNEK E-COMMERCE: Shopee planuje pozyskać 6,3mld USD na rozwój
BUDIMEX: Zawarcie umowy na przebudowę mostu kolejowego w Szczecinie za 283mln PLN netto [neutralne]
DEVELIA: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Sky Tower [pozytywne]
ERBUD: Podpisanie umowy na budowę budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim za kwotę 24,6mln PLN netto [neutralne]
ERBUD: Podsumowanie wywiadu z Prezesem Erbudu – Puls Biznesu
NEWAG: Przesunięcie terminu dostaw 12 lokomotyw dla PKP Cargo z 2021r na 2022r

Pobierz biuletyn