Dziś zwracamy uwagę na:

PEM: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku
SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2020 roku wyniosła 6,19mld PLN
RYNEK GAZU: Prognozy łagodniejszej zimy w Europie i w Azji
PGNIG: URE zatwierdził 3,6% wzrost taryfy w PSG
ENERGETYKA: Senat jednogłośnie przyjął ustawę o morskich farmach wiatrowych
ENERGETYKA: Rozmowy rządu i górników stanęły w miejscu – Polityka Inisght
ENERGETYKA: Wzrost zużycia energii el. w Polsce w grudniu o 4,27% r/r – PSE
JSW: Dane produkcyjno-sprzedażowe za IV kw.’20: słabsza produkcja węgla przy wzroście sprzedaży kw./kw., utrzymanie wysokich poziomów sprzedaży w segmencie koksu
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Ceny węgla HCC Premium wzrosły w dniu wczorajszym o 10 USD/t do (114 USD/t)
TELEKOMUNIKACJA: Od piątku możliwe konsultacje aukcji 5G, kluczowe warunki postępowania bez zmian – Telko.in
TELEKOMUNIKACJA: American Tower kupuje aktywa wieżowe za 7,7 mld EUR od Telefonica
CD PROJEKT: Opublikowanie przeprosin p. Marcina Iwińskiego na YouTube w związku z premierą Cyberpunk 2077
CD PROJEKT: Zmniejszenie zaangażowania przez Morgan Stanley z 5,11% do 4,97% kapitału i głosów
TEN SQUARE GAMES: Cena akcji w ABB (710,4 tys. akcji spółki ; 9,78% kapitału zakładowego) ustalona na 500 PLN
CI GAMES: Sprzedaż gry Sniper Ghost Warrior 3 przekroczyła 2 mln egzemplarzy
ALL IN! GAMES: Sprzedaż gry Ghostrunner na koniec 2020 roku przekroczyła 0,5 mln egzemplarzy
MOVIE GAMES: Podpisanie porozumienia w sprawie połączenia spółki True Games S.A. wraz z K&K Herbal Poland S.A.
CHERRYPICK GAMES: Zawarcie dwóch umów wydawniczych oraz umowy o współpracę z Pixel Trapps w sprawie gier e-sportowych
SYNEKTIK: Zawarcie umowy z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim
SYNEKTIK: RN powołała p. Cezarego Kozaneckiego na stanowisko prezesa zarządu i p. Dariusza Koreckiego na stanowisko członka zarządu
DINO POLSKA:: Rezygnacja p. Szymona Piduch z pełnienia funkcji członka RN
DADELO: Przychody 4Q’20: 12,5mln PLN (+60% r./r., YTD +94% r./r.)
WOJAS: Przychody ze sprzedaży w grudniu 2020 roku wyniosły 23,7mln PLN, spadek o 4,3% r./r.
ASOS: Wstępne dane operacyjne za 9-12’20: przychody +23% r./r., spadek % zwrotów
RYNEK E-COMMERCE: InPost planuje ofertę publiczną na giełdzie Euronext w Amsterdamie
BUDIMEX: Szacunkowy zysk netto za 4Q’20: 207mln PLN (+130% r./r., +38% kw./kw.)
RAFAKO: Sąd zatwierdził układ w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego spółki
KERNEL HOLDING: W ubiegłym roku grupa zakończyła budowę nowego terminala w Czarnomorsku

Pobierz biuletyn