Dziś zwracamy uwagę na:

MBANK: Przyjęcie strategii grupy na lata 2020-2023
BANKI: Ministerstwo Sprawiedliwości boi się zatkania sądów sprawami frankowymi – Rzeczpospolita
IDEA BANK: Według kontroli celno-skarbowej podatek banku za 2016 rok powinien być o 26,9mln PLN wyższy
SKARBIEC HOLDING: Skarbiec TFI złożył wniosek w UOKiK o przejęcie Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
ALTUS TFI: Zawarcie umowy z Rockbridge TFI w spawie przejęcia zarządzania Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
PGNIG: Podwyższenie ratingu Fitch do BBB z BBB-
ENERGETYKA: Inwestycja w Ostrołękę C będzie kontynuowana – J. Sasin
ENERGETYKA: Do wtorku powinny być znane taryfy EE na 2020r. – URE
ENEA: Zatwierdzenie strategii do 2030r.
TAURON: Nie trwają żadne analizy dot. przejęć – CEO
TAURON: Spółka widzi konieczność ograniczania ekspozycji na węgiel, przez zmianę podejścia inst. fin. – CEO
KGHM: Spółka wraz z innymi producentami miedzi postulują o objęcie ich rekompensatami dla przemysłu energochłonnego
ORANGE POLSKA: Podpisanie umowy społecznej na lata 2020-2021, z dobrowolnych odejść może skorzystać do 2,1 tys. pracowników
PLAY: Spółka planuje udostępnienie sieci 5G na terenie aglomeracji trójmiejskiej
POLNORD: Otrzymanie od SGB-Bank promesy zmiany terminu wykupu obligacji serii D oraz od GNB promesy wydłużenia okresu spłaty kredytu
DEVELIA: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości w Warszawie za kwotę 21,2mln PLN netto
MARVIPOL DEVELOPMENT: Podsumowanie wywiadu z członkiem zarządu
UNIBEP: Umowa na realizację I etapu inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Kazimierza/Karlińskiego w Warszawie
ŚNIEŻKA: Spółka rozliczyła dopłaty z tytułu transakcji nabycia 80% w spółce Poli-Farbe w kwocie 8,74mln PLN
RYNEK STALI: Produkcja stali w Chinach w przyszłym roku może spaść – China Metallurgical Industry Planning and Research Institute
MABION: Aktualizacja informacji na temat procedury rejestracyjnej dot. dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20
ENTER AIR: Spółka jest przygotowana na przedłużenie recertyfikacji Boeinga 737 MAX na 2020 rok

Pobierz biuletyn