Dziś zwracamy uwagę na:

PLAY: Wyniki III kw.’19 (pozytywne)
PGE: Wyniki za 3Q19 – zgodne z szacunkowymi
GRUPA AZOTY: Wyniki za 3Q19 – zgodne z szacunkami
EUROCASH: Wyniki III kw. ’19 EBITDA 4% powyżej konsensusu, płaska EBITDA w hurcie, poprawa w detalu, dobry OCF (neutralne)
NEUCA: Wyniki III kw.’19 EBITDA / EBIT 19 / 16% powyżej konsensusu – efekt niższych SG&A (pozytywne)
VRG: Wyniki III kw. ’19 EBITDA zgodna z konsensusem, gorsze KPI r./r. w odzieży, neutralizowane jubilerką, OCF pod presją zapasów (lekko negatywne)
SANOK: Wyniki III kw.’19
AMBRA: Wyniki I kw.’19/20: dobre wyniki operacyjne, dzięki mniejszej dynamice wzrostu po stronie kosztowej (pozytywne)
SANTANDER BANK POLSKA: KNF znosi wymóg utrzymywania dodatkowego buforu kapitałowego na ryzyko CHF
RYNEK PALIW: Istotny spadek marż rafineryjnych
JSW / RYNEK STALI: ArcelorMittal 23 listopada tymczasowo wygasi wielki piec w Krakowie, walcownie i koksownie będą dalej pracować
SILVAIR: Spółka zapewni technologię do nowego systemu sterowania oświetlaniem OSRAM
ARCHICOM: Rozpoczęcie sprzedaży 75 mieszkań w ramach osiedla Planty Racławickie we Wrocławiu
ARCHICOM: Zawarcie umowy z firmą Budo Instal na wykonawstwo w ramachprojektu Osiedle Przylesie Marcelin w Poznaniu
KONSORCJUM STALI: Spółka planuje skup do 448,4 tys. akcji własnych po cenie 26 PLN za walor
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ: Właściciel spółki Colorpack GmbH będzie sprzedany na rzecz A&R Carton Holding GmbH
BENEFIT SYSTEMS: Podsumowanie prezentacji po wynikach za 3Q’19
MABION: Wpłynięcie do Europejskiej Agencji Leków odpowiedzi na drugą rundę pytań w ramach procedury rejestracyjnej leku MabionCD20
SELVITA: Spółka zapowiada akwizycje, trwają analizy kilkudziesięciu spółek z Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej

Pobierz biuletyn