Dziś zwracamy uwagę na:

DECORA: Wstępne dane finansowe grupy za I półrocze 2019 roku
IDEA BANK: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
BANKI: Sektor czeka kolejna fala wzrostu płac po zakończeniu fuzji i restrukturyzacji – prasa
CIECH: Podsumowanie konferencji
POLICE: Przesunięcie terminu uruchomienia instalacji syntezy amoniaku oraz syntezy mocznika o tydzień do dnia 18 sierpnia
TAURON: Podpisanie listu intencyjnego na budowę instalacji RDF w Stalowej Woli
RYNEK MIEDZI: Protesty w Peru doprowadziły do wstrzymania dostaw miedzi od głównych producentów
PLAYWAY: Objęcie 25,93% akcji spółki Image Power za 35tys. PLN
ASSECO SEE: Podsumowanie konferencji wynikowej
SILVAIR: Uchwała w sprawie zatwierdzenia zaciągnięcia zobowiązań do łącznej wartości nominalnej 5,5mln USD w formie emisji papierów dłużnych zamiennych na akcje nowej emisji
MONNARI TRADE: Szacunkowe przychody ze sprzedaży w lipcu 2019 roku wyniosły 22,3mln PLN, wzrost o 17,99% r./r.
PFLEIDERER GROUP: Sąd w Niemczech uznał, że spółka jest winna w procesie jaki wytoczył jej Classen za zmowę cenową, nie ustalił kwoty odszkodowania
PFLEIDERER GROUP: Volantis Bidc podniósł cenę w wezwaniu do 26,60 PLN z 25,17 PLN wcześniej
ŚNIEŻKA: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater, podmiot związany z członkiem RN, dokonało zastawu 500 tys. akcji @ 87,50 PLN
PRZEMYSŁ ENERGOCHŁONNY: Prezydent podpisał 9 sierpnia ustawę o systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych
RAINBOW TOURS: Zawarcie aneksu do umowy z PFR
ONICO: Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia akcji inwestorowi branżowemu

Pobierz biuletyn