Dziś zwracamy uwagę na:

CIECH: Wyniki za 2Q19
AUTO PARTNER: Wstępne wyniki za II kw. ‘19
PGS SOFTWARE: Wyniki II kw.’19
BOWIM: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku
IDEA BANK: Sąd odmówił otwarcia postępowania układowego Tax Care
MILLENNIUM: KNF zezwoliła na połączenie z Euro Bankiem
PKN ORLEN: Spółka analizuje technologie zwiększającą efektywność w downstreamie
11 BIT STUDIOS: Obniżenie prowizji Steam dla gry Frostpunk z dodatkami do 25%
BLOOBER TEAM: Zawarcie umów wydawniczych przez spółkę zależną Feardemic
ORANGE POLSKA: Spółka uruchamia testową sieć 5G w Warszawie
R22: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 0,30 PLN DPS z zysku za rok obrotowy 2018/19; DY=1,52%
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: MC pracuje nad koncepcją hurtowej dystrybucji pasma 700MHz przez jednego operatora
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: Nie będzie wyłączeń dostawców 5G
ARCTIC PAPER: Spółka zakończyła modernizację zakładu w Kostrzynie
MANGATA: Podsumowanie konferencji wynikowej
STALPRODUKT: Zatwierdzenia przez Ministra Środowiska dokumentacji geologicznej złoża „Laski 1”
ONICO: Cofnięcie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą na okres do 1 stycznia 2030 roku
ONICO: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
POLWAX: Wyniki za 2Q19

Pobierz biuletyn