Dziś zwracamy uwagę na:

LPP: Wyniki finansowe za IV kwartał 2018 roku (pozytywne)
SANTANDER BANK POLSKA: Bank planuje emisję bankowych papierów wartościowych serii J o wartości do 550mln PLN
KRUK: Szacunki I kw.’19: odzyski 3% powyżej oczekiwań (neutralne)
BANKI: Konfederacja Lewiatan chce, aby Komisja Europejska oceniła projekt ustawy frankowej – prasa
KGHM: Spółka może zamrozić kolejne kopalnie w Kanadzie – CEO, Reuters
CYFROWY POLSAT: Zawarcie warunkowej umowy ramowej z EBOiR dotyczącą rozważanego przez bank zakupu obligacji
PLAY: Spółka wypłaci okresową dywidendą w kwocie 1,45 PLN na akcję
PLAYWAY: Wypłata dywidendy w kwocie 19mln PLN przez spółkę zależną Frozen District
CDRL: Podsumowanie konferencji dotyczącej wyników za 2018 rok (pozytywne)
ATAL: Spółka rozpoczęła sprzedaż 165 mieszkań w I etapie wrocławskiej inwestycji Nowe Miasto Jagodno
BUDIMEX: Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty 6,30 PLN dywidendy na akcję
BUDIMEX: Szacunkowy zysk netto w I kwartale 2019 roku na poziomie 29mnl PLN, spadek o 54% r./r.
LC CORP: Zawarcie umów sprzedaży budynków biurowych Retro Office House we Wrocławiu i Silesia Star w Katowicach
MARVIPOL DEVELOPMENT: Deweloper sprzedał w miesiąc niemal jedną trzecią z 210 mieszkań w warszawskim projekcie W Apartments
PFLEIDERER GROUP: Podsumowanie konferencji po prezentacji wyników za 2018 rok
PBKM: Podsumowanie konferencji wynikowej za 2018 rok (pozytywne)
PKP CARGO: Podpisanie z Duisportem listu intencyjnego w sprawie rozwoju połączeń intermodalnych

Pobierz biuletyn