Dziś zwracamy uwagę na:

PKO BP: Wyniki za III kw.’22 powyżej oczekiwań [pozytywne]
BNP PARIBAS PL: Wyniki za III kw.’22 poniżej oczekiwań przez słaby wynik odsetkowy [negatywne]
GRUPA AZOTY: Wyniki za 3Q22. Niska EBITDA skor, przy pozytywnym wpływie na kapitale obrotowym. [lekko negatywne]
AMREST: Wyniki za 3Q’22: Węgry potwierdziły jak biznes jest wrażliwy na makro, Rosja wygenerowała 20% globalnego EBIT [neutralne]
BENEFIT SYSTEMS: Wyniki za 3Q’22: zaskoczyła skala poprawy rentowności, mocny guidance na 4Q [pozytywne]
EUROCASH: Wyniki za 3Q’22: LFL słabsze od oczekiwań, ale zaskoczeniem MBNS [lekko pozytywne]
OPONEO.PL: Wyniki za 3Q’22: kilka zaskoczeń na EBIT, wydłużona rotacja magazynu [neutralne]
DADELO: Wyniki za 3Q’22: wyniki przebiły oczekiwania, ale nie zmieniają obrazu spółki [neutralne]
MEDINICE: Wyniki 3Q22 [neutralne]
DATAWALK: Wstępne wyniki za 3Q22 zgodne z oczekiwaniami (neutralne)
KINO POLSKA TV: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały 2022 roku
ACTION: Wstępne wyniki finansowe za I-III kw.’22
PKO BP: Rzeczywisty poziom skorzystania klientów z wakacji kredytowych jest zbliżony do oczekiwanego
KRUK: Spółka planuje emisję obligacji serii AN1 o wartości do 25mln PLN
KRUK: Podsumowanie po prezentacji wyników za III kwartał 2022 roku
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Ceny HCC Premium spadły w dniu dzisiejszym o 10 USD/t do 311 USD/t
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Whitehaven obniża tegoroczną prognozę produkcji z powodu lokalnych podtopień
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Eksport węgla z australijskich portów Newcastle spadł w październiku o 30% r./r.
PKN ORLEN: Po sesji 14 listopada wzrośnie udział spółki do 10% w indeksie WIG i do 15% w indeksie WIG20
BIG CHEESE STUDIO: Podsumowanie konferencji
BOOMBIT: Uchwała zarządu w sprawie wypłaty 0,28 PLN na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok (DY = 2,4%)
SELVITA: Podsumowanie konferencji wynikowej 3Q22 [pozytywne].
BIOMED LUBLIN: Spółka ma umowę z firmą farmaceutyczną z Arabii Saudyjskiej dot. produktu Distreptaza, wartość zamówień to 60,3mln PLN.
POLTREG: Spółka ma umowę z BART dot. nabycia i instalacji infrastruktury laboratorium komercyjnego na kwotę ok. 12,4mln PN netto.
BENEFIT SYSTEMS: Spółka może nabyć łącznie 13 klubów fitness w ramach rozliczeń zobowiązań Calypso Fitness
ASBIS: Zawarcie umowy nabycia 16% udziałów spółki Promed Bioscience Ltd za kwotę 800tys. EUR
INPOST: Podsumowanie po prezentacji wyników za III kw.’22
BUDIMEX: Oferty spółek z grupy FBSerwis za 66,1mln PLN netto wybrane przez Miasto Stołeczne Warszawa
FAMUR: Podsumowanie po prezentacji wyników za III kwartał 2022 roku
MANGATA HOLDING: Zarząd liczy, że bieżący rok będzie rekordowy pod względem sprzedaży i wyniku netto
RYNEK PAPIERNICZY: Burgo wznawia produkcje papierów graficznych w zakładzie w Duino
PKP CARGO: Podsumowanie wywiadu z zarządem
BORYSZEW: IAS utrzymała decyzję UCS dotyczącą zaległości podatkowej spółki zależnej ZM Silesia
WIELTON: Spółka zarejestrowała w okresie styczeń-październik ponad 3,6 tys. nowych przyczep i naczep, o 13% więcej r./r. – PZPM
AMBRA: Podsumowanie konferencji wynikowej

Pobierz biuletyn