Dziś zwracamy uwagę na:

TAURON: Szacunkowe wyniki za 3Q22. Blisko konsensusu. Dalszy wzrost długu netto [neutralne]
ENEA: Szacunkowe wyniki za 3Q22. Lepsze wytwarzanie i obrót. [pozytywne]
KRUK: Wyniki za 3Q’22: OPEX/wpłaty rośnie kw/kw, chociaż tempo niższe niż zakładaliśmy/ 2/3 zakupów w WE [neutralne]
FAMUR: Wyniki III kw.’22: raportowana EBITDA 7% poniżej konsensusu, rozczarowaniem wyniki segmentu maszyn górniczych [negatywne]
MANGATA: Wyniki III kw.’22: zysk EBITDA oraz netto odpowiednio 5% i 9% powyżej konsensusu [pozytywne]
AC: Wyniki III kw.’22 [pozytywne]
SELVITA: Wyniki 3Q22 [pozytywne]
AMBRA: Wyniki I kw.’22/23 [lekko pozytywne]
DADELO: Wyniki za 3Q’22
CREEPY JAR: Wstępne wyniki za III kw. 2022 [lekko pozytywne]
MIRACULUM: Szacunkowe wyniki finansowe za III kw.’22
MBANK: Bank będzie aktywny w oferowaniu ugód frankowych, nie zakłada dodatkowych rezerw na ryzyko prawne
XTB: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu – Parkiet
ONDE: Podsumowanie konferencji wynikowej [neutralne]
ENERGETYKA: Przyjęcie rozporządzenia ws. limitów cen energii el.
PKN ORLEN: CEO wyklucza zaangażowanie Orlenu w duży atom – DGP [lekko pozytywne]
WIRTUALNA POLSKA: Spółka zależna Wirtualna Polska Media przejęła 100% udziałów Mediapop za min. 28mln PLN
AGORA: Przedłużenie do 31 grudnia 2023 roku okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej spowoduje obniżenie zobowiązań podatkowych o ok. 7mln PLN
ARTIFEX MUNDI: Szacunkowe przychody za październik ‘ 22 na poziomie 3,3 mln PLN (+13% m./m. ; +19% r./r.) [pozytywne]
BOOMBIT: Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2022 w kwocie 0,28 PLN/akcja (DY=2,4%)
RYNEK GIER: UE nie wyraża zgody na przejęcie Activion Blizzard przez Microsoft
CELON PHARMA: Zakwalifikowanie projektu „CardioCAPS” do dofinansowania
BIOMED LUBLIN: Podpisanie umowy pożyczki z luksemburską ACP Credit i SCA SICAV-RAIF na 9mln EUR
MEDICALGORITHMICS: Zawarcie umowy z Biofund Capital Management w sprawie objęcia akcji
INPOST: Wyniki za 3Q’22 zgodne z oczekiwaniami, ostrożny outlook na 4Q (neutralne)
INTER CARS: Październik’22: przychody z dystrybucji 1,4mld PLN (+21,9% r./r.; YTD 12,1mld PLN, +23,5% r./r.)
AUTO PARTNER: Przychody ze sprzedaży za październik’22: 254,7mln PLN (+25,1% r./r.; YTD +25,3% r./r.)
BUDIMEX: Podsumowanie konferencji wynikowej [lekko pozytywne]
ERBUD: Podsumowanie konferencji wynikowej [neutralne]
FAMUR: Zawarcie umowy nabycia 51% akcji spółki Impact Clean Power Technology za kwotę 59,1mln EUR (277mln PLN) [lekko pozytywne]
ARCTIC PAPER: Nakłady inwestycyjne grupy w ’22 wyniosą ok. 120mln PLN, w ’23 mogą być nieco wyższe – prezes
MO-BRUK: Spółka planuje rozpoczęcie wydobycia i sprzedaży mułów w I kwartale 2023 roku

Pobierz biuletyn