Dziś zwracamy uwagę na:

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE: Wyniki za 2Q’19
AC AUTOGAZ: Wyniki II kw.’19: Wyniki zgodne z naszymi oczekiwaniami, niepokojący słaby OCF (+4,7 vs. +26)
PKN ORLEN / LOTOS: KE wydłuża termin rozpatrzenia wniosku dot. fuzji PKN/LTS z 13 grudnia 2019 do 22 stycznia 2020
CIECH: Podjęcie decyzji o przygotowaniach dot. wstrzymania produkcji przez zakład Ciech w Rumunii
SILVAIR: Rada Dyrektorów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaciągnięcia zobowiązań do łącznej wartości nominalnej 5,5mln USD w formie emisji papierów dłużnych zamiennych na akcje nowej emisji
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: Decyzja ws. aukcji lub przetargu na pierwsze pasmo pod 5G zapadnie do końca wakacji – UKE, PAP
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: UPC Polska zwiększyło w II kw. 2019 bazę klientów i liczbę cyfrowych subskrypcji o odpowiednio 5 300 oraz 25 900
ACTION: Szacunkowe przychody ze sprzedaży w lipcu 2019 roku na poziomie 139mln PLN
ASBIS: Spółka podtrzymuje plan dodatnich przepływów operacyjnych w 2019 roku
CDRL: Lipiec’19: Przychody na rynku polskim: 16 mln PLN (+8% r./r., YTD +7% r./r.)
ECHO INVESTMENT: Rozpoczęcie budowy Osiedla Stacja 3.0 we Wrocławiu na ok. 240 mieszkań
TRAKCJA: Spółka zależna AB Kauno tiltai ma umowę na przebudowę drogi krajowej na Litwie za kwotę 26,7mln EUR netto
ZUE: Oferta spółki na utrzymanie torowisk w Krakowie za 68,9mln PLN brutto uznana za najkorzystniejszą
ALUMETAL: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
INDYKPOL: Zawarcie transakcji forward na sprzedaż 10mln EUR
KĘTY: Podsumowanie konferencji wynikowej
RAINBOW TOURS: Planowany zakup nieruchomości hotelowej na Rodos za ok. 3mln EUR

Pobierz biuletyn