Dziś zwracamy uwagę na:

PEPCO GROUP: Wyniki za IH’21/22: niższa MBNS ciąży rentowności EBITDA, istotny wzrost NWC [lekko negatywne]
ING BANK ŚLĄSKI: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu
BANKI: RPP podwyższyła stopy procentowe o 75bps do 6,0% – zgodnie z oczekiwaniami
RYNEK WĘGLA/CIECH: Newsflow dot. cen węgla w Polsce. Wzrosty cen ryzykiem na 2H22-2023r – przemyślenia [negatywne]
ENERGETYKA: Ryzyko racjonowania energii zimą – MAE
ENERGETYKA: Nowelizacja 10H dziś na komitecie Stałym RM – P. Pikus, MKiŚ
PKN ORLEN/LOTOS: PKN nie zamierza zmieniać parytetu z LTS – Obajtek
PKN ORLEN: W najbliższym czasie ogłoszenie projektów z Saudi Aramco o wartości kilku mld USD – Obajtek
PGNIG/PKN ORLEN: Sejm odrzucił sprzeciw Senatu ws. ustawy dot. przeniesienia koncesji PGNIG
MABION: Umowa produkcyjna MAB&NVAX została rozszerzona o dodatkowe badania stabilności.
PEPCO GROUP: Grupa podwyższa cel otwarć do ok. 450 nowych sklepów w tym roku
NEUCA: NSA oddalił skargę kasacyjną spółki od wyroku WSA określającą wysokość zobowiązania podatkowego za ’12 w kwocie 7,7mln PLN plus odsetki 3,7mln PLN
VRG: Pan Jerzy Mazgaj wnioskuje o zgodę ZWZ na wypłatę 0,20 PLN dywidendy na akcję
RYNEK Q-COMMERCE: Glovo rozwija Tech Hub w Warszawie, planuje ekspansję na kolejne miasta w Polsce
DOM DEVELOPMENT: Wprowadzenie do obrotu giełdowego 100 tys. akcji serii AE i 50 tys. akcji serii AF z dniem 10 czerwca 2022 roku
ECHO INVESTMENT: Zamknięcie transakcji dotyczącej nieruchomości położonych w rejonie ul. Towarowej w Warszawie
ALUMETAL: Cena w wezwaniu Norsk Hydro na akcje spółki odpowiada wartości godziwej – zarząd
FORTE: Spółka zależna Forte Brand złożyła wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia kontroli nad Specific
COGNOR HOLDING: Podsumowanie wywiadu z członkiem zarządu
ENTER AIR: Zawarcie umowy czarteru z Coral Travel Poland o szacunkowej wartości 72,9mln USD
RYNEK IPO: Vortex Energy zdecydowało o wycofaniu oferty publicznej z powodu utrzymujących się niekorzystnych warunków na rynkach

Pobierz biuletyn