Dziś zwracamy uwagę na:

PEKAO: Zysk netto za II kw.’19 zgodny z oczekiwaniami; lepszy wynik odsetkowy, ale wyższe odpisy
CREEPY JAR: Wyniki II kw. ‘19
ATLANTA POLAND: Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2018/2019
GRODNO: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2019/2020
ALIOR BANK: KNF nałożyła na bank dwie kary pieniężne o łącznej wartości 10mln PLN
ALIOR BANK: Podsumowanie po prezentacji wyników za I półrocze 2019 roku
ALTUS TFI: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2019 roku wyniosła 355mln PLN
IDEA BANK: BFG zaskarżył uchwały WZ o udzieleniu absolutorium RN, w tym p. Leszkowi Czarneckiemu
CIECH: Decyzja UCS ma rygor natychmiastowej wykonalności
LOTOS: Marża modelowa w lipcu wyniosła 8,6 USD/bbl. vs. 6,16 USD w czerwcu
11 BIT STUDIOS: Premiera dodatku This War of Mine: Stories – Fading Embers
BOOMBIT: Zawarcie umowy na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na rynku chińskim
CYFROWY POLSAT: Urząd Celno-Skarbowy nakazał spółce zapłatę 25,1mln PLN plus odsetki podatku za 2013 rok
COMP: Inicjatywa wprowadzenia kas „software’owych” wymagać będzie wielu lat zbierania doświadczeń – Zarząd
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: UPC obniża ceny internetu stacjonarnego w wersji bez okresu zobowiązania
BUDIMEX: Podpisanie aneksu do umowy na projekt i budowę odcinka autostrady A1
KANIA: Sąd przedłużył do 30 sierpnia termin złożenia planu restrukturyzacji spółki
PKP CARGO: Podsumowanie wywiadu z Prezesem
ONICO: Onico ma term sheet ws. sprzedaży 2 spółek zależnych

Pobierz biuletyn