Dziś zwracamy uwagę na:

SANTANDER BANK POLSKA: Zarząd rekomenduje wypłatę 19,72 PLN dywidendy na akcje oraz 14,68 PLN na akcje serii M
RYNEK SODY: Ciner Group planuje rozbudowę mocy sody kalc. o 4 mln ton rocznie – INDMIN
LOTOS: Publikacja raportu rocznego przesunięta na 12 marca (wcześniej 7 marca)
KGHM: Odwrócenie odpisów sprawozdaniu skonsolidowanym oraz jednostkowym w kwocie odpowiednio 732,8mln PLN i 648,5mln PLN w związku z zakończeniem przeprowadzenia testu na utratę wartości
TAURON: Zaawansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie przekroczyło 87%.
POLENERGIA: Polenergia i Wind Power mają bezwarunkową zgodę UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy
AGORA: Spółka planuje zwolnienie do 153 osób, głównie w segmencie druk
PLAY: Podsumowanie po prezentacji wynikowej
PLAYWAY: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Woodland Games za 241tys. PLN
PLAYWAY: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Clemagic za 70tys. PLN
RYNEK GIER: Vivendi sprzedaje 5,87% pozostałych akcji Ubisoft za 429mln EUR
LC CORP: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości we Wrocławiu za kwotę 1,76mln PLN netto
LOKUM DEWELOPER: Wprowadzenie do oferty 98 lokali w ramach osiedla Lokum Villa Nova
RONSON: Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo z Hochtief Polska
ABC DATA: Roseville Investments i MCI podniosły cenę w wezwaniu do 1,44 PLN za walor
HUBSTYLE: Przychody ze sprzedaży w lutym 2019 roku na poziomie 624tys. PLN, spadek o 33% r./r.
NEUCA: WSA uchylił decyzje Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie zobowiązania z tytułu podatku VAT za styczeń 2012 roku
OPONEO.PL: Luty’19: 36mln PLN (+22% r./r., YTD +25% r./r.)
ALCHEMIA/IMPEXMETAL: W wezwaniu na akcje Alchemii złożono zapisy na 23,4mln akcji stanowiących 11,7% udziału w kapitale zakładowym
FERRO: Strategia na lata 2019-2023

Pobierz biuletyn