Dziś zwracamy uwagę na:

ING BANK ŚLĄSKI: Decyzje RPP o obniżkach stóp procentowych spowodują spadek wyniku odsetkowego w 2020 roku o 255-305mln PLN
ALIOR BANK: Zawarcie umowy nabycia od Lurena Investments B.V. 100% akcji Ruch za 1 PLN
GETIN NOBLE BANK: Bank zapowiada rewizję planu naprawy ze względu na cięcia stóp procentowych i zmianę założeń makroekonomicznych
BANKI: Zysk sektora bankowego w okresie I-IV ’20 wyniósł 2,36mld PLN, spadek o 44,4% r./r. – NBP
EUCO: Podjęcie decyzji o rozwoju nowego obszaru działalności spółki w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu kredytów walutowych
GPW: Giełda chce zaproponować brokerom rozszerzenie programu wsparcia analitycznego z obecnych 40 do 52 spółek
LOTOS: Zgoda RN na 500 mln PLN zaangażowania w GA Polyolefins
UNIMOT: WZA za wypłatą dywidendy, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją: 1,97 PLN DPS (4,77% DY)
PKN ORLEN/PZU/ALIOR: Na dokapitalizowanie Ruchu ma zostać przeznaczona kwota 200mln PLN – PB
PGE: Decyzja ws. odwołania od warunków środowiskowych dla koncesji Złoczew odroczona do 31 sierpnia – GDOŚ
ENEA: List intencyjny z Iberdrola dot. potencjalnej inwestycji w offshore na Bałtyku do 3,3 GW
ENEA: Enea Operator chce ograniczyć w tym roku wydatki do ok. 100-150 mln PLN
CYFROWY POLSAT: Zarząd rekomenduje wypłatę 1 PLN dywidendy na akcję
AGORA: Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne dla operatorów kin w czasie epidemii
RYNEK PRASY/AGORA: Sprzedaż dzienników w kwietniu spadła r./r. o 20,4% do 459,2 tys. sztuk – ZKDP
COMP: Podsumowanie wideokonferencji
11BIT STUDIOS: Trwa Publisher Sale na platformie Steam
11BIT STUDIOS: Wywiad z IR
BOOMBIT: Szacunkowe przychody ze sprzedaży za maj wyniosły 10,6mln PLN (-20% m./m. ; +105% r./r.)
BOOMBIT: Podsumowanie wywiadu z Zarządem
FOREVER ENTERTAINMENT/ULTIMATE GAMES: Zawarcie przez UF Games umowy na port i wydanie gry Train Station Renovation na Nintendo Switch
MOVIE GAMES: Zawiązanie wspólnie z INC spółki Mill Games
VRG: Maj’20: 62,5 mln PLN (-35% r./r., YTD -27% r./r.)
AUTO PARTNER: Maj’20: 132 mln PLN (płasko r./r., YTD +4,3% r./r.)
RONSON DEVELOPMENT: Zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok
RYNEK STALI: Syndyk chce przeprowadzić drugi przetarg na majątek Huty Częstochowa
MERCATOR MEDICAL: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 567 tys. akcji własnych, po 50 PLN/akcję
SELVITA: Zarząd dokonał przydziału wszystkich oferowanych 2,38 mln akcji serii C
RYNEK ROLNO-SPOŻYWCZY: W skład państwowego holdingu rolno-spożywczego może wejść Tesco lub Żabka – Rzeczpospolita

Pobierz biuletyn