Dziś zwracamy uwagę na:

ALIOR BANK: Złożenie wniosku w UOKiK w sprawie przejęcia kontroli nad Ruchem
ALTUS TFI: Umowa z Forum TFI na przeniesienie zarządzania funduszem Protegat1 NS FIZ
BANK MILLENNIUM: Uzyskanie zgody UOKiK na przejęcie Euro Banku
GETBACK: Trigon TFI nie dokonał wykupu z końcem 2018 roku części certyfikatów z funduszy sekurytyzacyjnych Profit w ramach tzw. automatycznego wykupu
OPEN FINANCE: Zarząd postanowił rozpocząć działania mające na celu przygotowanie procesu scalenia akcji – Parkiet
QUERCUS TFI: Wartość AuM na koniec XII’18 wyniosła 2,5mld PLN (-8,5% m/m)
QUERCUS TFI: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
PKN ORLEN: Marże modelowe za grudzień 2018r.
PLAY: Spółka przekroczyła liczbę 7 tys. nadajników własnej sieci
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: Dane MNP 4Q’18: (+) Play; (-) Orange, T-Mobile, Polkomtel
RYNEK IT: Prognozowany wzrost światowych wydatków na IT w 2019 r. o ponad 3 %- Parkiet
J.W. CONSTRUCTION: Spółka planuje budowę centrum logistycznego o powierzchni ok. 80 tys. m kw. w Szczecinie
SOHO DEVELOPMENT: Spółka sprzedała w IV kwartale 2018 roku 35 lokali w porównaniu do 69 lokali w IV kwartale 2017 roku
TORPOL: Aneks do umowy z PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót na linii kolejowej nr 52 Lewki-Hajnówka
VANTAGE DEVELOPMENT: W IV kwartale 2018 roku grupa sprzedała 202 lokali, spadek o 34% r./r.
BUDOWNICTWO: GDDKiA i PKP PLK przygotowały propozycje waloryzacji kontraktów dla branży budowlanej – MI
DINO: Na koniec ubiegłego roku liczba sklepów wyniosła 977 (+26,1% r./r.) (neutralne)
AC: Wstępne przychody ze sprzedaży w 2018 roku na poziomie 237,4mln PLN, wzrost o 22,1% r./r.
WITTCHEN: Przychody ze sprzedaży w grudniu 2018 roku wyniosły 34,4mln PLN, wzrost o 9% r./r. (pozytywne)

Pobierz biuletyn