Dziś zwracamy uwagę na:

LOTOS: Przewidywany EBIT z EFRY wyniesie 780 mln PLN – wiceprezes P. Demski
PKN ORLEN: Marże modelowe za czerwiec
JSW: Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej dla pracowników
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: JFE Steel ustalił benchmark cen węgla koksującego semi-soft na poziomie 124 USD w 3Q
ENERGETYKA: Sektor ciepła wymaga podwyżek taryf – J. Szymczak, prezes IGCP (Parkiet)
ENERGETYKA: Ryzyko braku mocy w systemie w latach 2019-2020 – PSE (DGP)
CD PROJEKT: Refused wykonawcą muzyki w grze Cyberpunk 2077
LIVECHAT SOFTWARE: Wyrażenie przez RN zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,54 PLN na akcję
PODATEK HANDLOWY: Podatek od sprzedaży detalicznej obejmie przychody osiągnięte od 1 września 2019r. / KPRM
AC: Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2019 roku wyniosły 121mln PLN, spadek o 5,6mln PLN r./r.
AUTO PARTNER: Czerwiec’19: przychody 128 mln PLN (+26% r./r., YTD 29% r./r.)
WITTCHEN: Przychody ze sprzedaży w czerwcu 2019 roku na poziomie 23,2mln PLN, wzrost o 13% r./r.
ATAL: Spółka zawarła w I półroczu 2019 roku 1,6 tys. umów deweloperskich i przedwstępnych
BUDIMEX: Złożenie oferty zakupu 51% akcji FBSerwis za kwotę 98,5mln PLN
ECHO INVESTMENT: Sprzedaż w II kwartale 290 lokali wobec 209 przed rokiem
VANTAGE DEVELOPMENT: Sprzedaż w II kwartale 2019 roku 251 lokali, wzrost o 26% r./r.
RYNEK STALI: Cena rudy żelaza przekroczyła 125 USD/t – najwyższy poziom od lutego’14
COGNOR HOLDING: Wprowadzenie do obrotu giełdowego z dniem 4 lipca 1,4 mln akcji emisji nr 9
KANIA: Spółka złożyła wniosek do PFR o wsparcie finansowe – Parkiet
MANGATA HOLDING: Umowa nabycia pozostałych 25% udziałów spółki Masterform

Pobierz biuletyn