Dziś zwracamy uwagę na:

LPP: Wstępne wyniki za I kw.’19 (pozytywne)
MANGATA HOLDING: Wyniki IV kw.’18 znaczący spadek rentowności w armaturze, dobry OCF (negatywne)
PGO: Wstępne wyniki za 2018 rok
RAFAMET: Wstępne wyniki finansowe za 2018 rok
SKYLINE INVESTMENT: Wyniki finansowe za 2018 rok – szacunki
LOTOS: Modelowa marża raf. wzrosła w marcu do 7,55 USD/bbl. z 7,11 USD w lutym i 6,9 USD rok temu.
CIECH: Zawarcie nowej umowy na dostawę pary techn. między Ciech Soda Romania a CET Govora (Negatywne)
POLWAX: PWX zapewnia, że ma finansowanie na budowę instalacji odolejania.
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Mocne wzrosty na rynku rudy żelaza
PLAYWAY: Podsumowanie wywiadu z prezesem Zarządu
LIVECHAT: Wzrost liczby nowych klientów w marcu 2019 o 335 netto
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: Rozdysponowanie częstotliwości 3,6-3,8GHz w połowie 2020 – plan UKE
RYNEK TELEWIZYJNY: Wyniki oglądalności stacji telewizyjnych – marzec 2019
RYNEK GIER: Tencent testuje własną platformę do streamingu gier
CCC: Przychody ze sprzedaży za marzec 2019 roku na poziomie 452,9mln PLN, wzrost o 86% r./r. (bardzo pozytywne)
NEUCA: WSA oddalił skargę spółki na decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie zobowiązania podatkowego za 2012 rok
GINO ROSSI: Przychody ze sprzedaży w marcu 2019 roku na poziomie 9,2mln PLN, spadek o 22,9% r./r.
ATAL: Spółka zawarła w I kwartale 2019 roku 717 umów deweloperskich i przedwstępnych, o 14 umów więcej r./r.
LOKUM DEWELOPER: Deweloper sprzedał 89 lokali, rozpozna 167 lokali w I kwartale 2019
MENNICA POLSKA: Spółka ujmie w raporcie za I kwartał 2019 roku koszty z tytułu spadku wyceny akcji Enei w kwocie 8,8mln PLN
ZUE: Złożenie najwyżej punktowanej oferty w przetargu PKP PLK na przebudowę linii kolejowej Rusiec Łódzki-Zduńska Wola Krasznice
AMICA: Podsumowanie konferencji wynikowej
ŚNIEŻKA: Podsumowanie po prezentacji wyników za 2018 rok
MANGATA HOLDING: Prognoza wyników finansowych na 2019
APS ENERGIA: Spółka chce wypłacić 0,09 PLN dywidendy na akcję (DY=3,6%) oraz przeprowadzić skup akcji własnych za 4,3mln PLN
ZPC OTMUCHÓW: Grupa utworzyła 4,4mln PLN rezerwy, szacunkowa strata netto na poziomie 6,4mln PLN
MABION: Otrzymanie z Ministerstwa Zdrowia Turcji pozytywnej opinii w sprawie spełnienia wymogów GMP

Pobierz biuletyn