Dziś zwracamy uwagę na:

GETIN HOLDING: Zawieszenie notowań akcjami spółki od 8 do 18 stycznia 2019 roku
OPEN FINANCE: Zawarcie z Getin Noble Bank umowy kredytowej w kwocie do 77,5mln PLN
PRIME CAR MANAGEMENT: Hitachi Capital Polska wzywa do sprzedaży 11,9 mln akcji @ 12,09 PLN
PRIME CAR MANAGEMENT: Cena w wezwaniu zaproponowana przez PKO Leasing nie odzwierciedla wartości godziwej spółki – zarząd
GETBACK: Złożenie przez Hoist wniosku do UOKiK w sprawie przejęcia portfeli wierzytelności
UBEZPIECZENIA: W grudniu’18 liczba wypadków wyniosła 2 508 (-5,3% r/r)
CIECH: Zawarcie aneksu do umowy na dostawę pary technologicznej ze spółką CET Govora
POLWAX: Zarząd szacuje wartość obrotów z Jeronimo Martins w 2019 roku na kwotę ok. 65mln PLN netto
ENEA/ENERGA: Podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji projektu Ostrołęka C o mocy 1000 MW
JSW: EBI zatwierdza program inwestycyjny spółki wart ponad 1mld PLN z tzw. Planu Junckera
JSW: Złożenie do UOKiK wniosku w sprawie zgody na przejęcie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów
SYGNITY: Zawarcie trzyletniej umowy z NBP na świadczenie usług serwisowych za kwotę do 65,9mln PLN brutto
BUDIMEX: Złożenie najlepszej oferty na budowę obwodnicy Wałbrzycha
CCC: Złożenie wniosku do UOKiK w sprawie przejęcia Gino Rossi
DINO POLSKA: Złożenie wniosku do UOKiK w sprawie nabycia części przedsiębiorstwa Domex-Kuśnierek
BORYSZEW/IMPEXMETAL: Wygaśnięcie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży spółki zależnej Walcownia Metali Dziedzice na rzecz firmy Krezus
HOLLYWOOD: Zawarcie przez spółkę zależną HTS Targatz GmbH umowy na świadczenie usług pralniczych
PKP CARGO: Udział grupy w przewozach ładunków po 11 miesiącach 2018 roku spadł r./r. do 43,63% – UTK

Pobierz biuletyn