Dziś zwracamy uwagę na:

GETIN HOLDING: Nastąpiło przeniesienie 100% kapitału Carcade na dwa podmioty
SANTANDER BANK POLSKA: Rekomedacja zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za 2019 rok
BANKI: Klienci banków złożyli do tej pory około 200 tys. wniosków o tzw. wakacje kredytowe – ZBP
BANKI: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w marcu o 52,1 pkt. m/m do minus 31,9 pkt
BANKI: KNF przesunie termin wdrożenia Rekomendacji S do 30 VI 2021 oraz opóźni wdrożenie Rekomendacji R
PKN ORLEN: Otrzymanie bezwarunkowej zgody KE na przejęcie Energi
ENEA: Zdarzenia jednorazowe powiększą EBITDA grupy za 2019 rok o 129mln PLN, a zysk netto o 43,7mln PLN
ENERGA: Odpisy w wytwarzaniu obniżą wynik netto grupy za 2019 rok o 131mln PLN
JSW: Wpływ Covid-19 na działalność operacyjna spółki
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Dalszy spadek cen węgla koksującego do poziomu 148 USD/t
TEN SQUARE GAMES: Przychody Fishing Clash w marcu 2020 wyniosły 5mln USD – Sensor Tower [lekko pozytywne]
ASSECO POLAND: Spółka wdrożyła cyfrowy proces podpisywania umów w Echo Investment
VIVID GAMES: Oferta obligacji serii B nie dojdzie do skutku; spółka nie wykupi obligacji serii A zapadających w maju (10,5mln PLN)
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: Hiszpania przekłada aukcję częstotliwości 5G
AMREST: Informacja na temat sytuacji Spółki w związku z pandemią wirusa COVID-19
BENEFIT SYSTEMS: Zarząd oczekuje znaczącego negatywnego wpływu epidemii na wyniki II kwartału, w I kwartale nie będzie znaczący
BENEFIT SYSTEMS: Liczba aktywnych kart na koniec 1Q’20: 1549 tys. (+19% r./r., +7% kw./kw.)
CCC: Zawarcie porozumień z instytucjami finansującymi
LPP: Wszyscy członkowie zarządu zgodzili się na obniżenie wynagrodzeń od kwietnia 2020 roku do 1 PLN
RAINBOW TOURS: Na podstawie aneksu wydłużono do dnia 31 maja 2020 roku termin na uzyskanie zgody organu antymonopolowego w Grecji w związku z planowanym objęciem akcji White Olive A.E.
VRG: Podsumowanie telekonferencji z zarządem Spółki
RYNEK DETALICZNY: Rząd wprowadził nowe ograniczenia dla sklepów
AC: Przydzielenie 86,4 tys. akcji serii E o łącznej wartości 21,6mln PLN w zamian za warranty subskrypcyjne
AMBRA: Rozprzestrzenianie się koronawirusa wpływa na ograniczenie sprzedaży w gastronomii (HoReCa) oraz sklepach winiarskich
AMICA: Podsumowanie konferencji wynikowej
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ: W wezwaniu na akcje zawarto transakcje na 3,66 mln akcji
KĘTY: Wprowadzenie do obrotu giełdowego 10,5 tys. akcji serii G i 1,4 tys. akcji serii H w dniu 3 kwietnia
RYNEK MOTORYZACYJNY: Ford opóźnia wznowienie produkcji w zakładach w Ameryce Północnej
RYNEK AGD: Rynek AGD w Polsce może odnotować kilkuprocentowy spadek w ’20 – APPLiA
MERCATOR MEDICAL: Podsumowanie wywiadu z członkiem zarządu
PKP CARGO: W I-II 2020 roku grupa przewiozła 14,1 mln ton towarów, spadek o 15,9% r./r.
SELVITA: Zawarcie rozszerzającego współpracę aneksu do umowy z niemiecką spółką farmaceutyczną
RYNEK: Rząd pracuje nad rozwiązaniami związanymi z przejęciami spółek giełdowych przez zagraniczne podmioty
RYNEK: Prezydent podpisał ustawę rozszerzającą kompetencje PFR w związku z koronawirusem

Pobierz biuletyn