Dziś zwracamy uwagę na:

ENERGETYKA: Przedłużenie żywotności el. węglowych w Niemczech? Wpływ na polską energetykę [pozytywne]
AMREST: Wyniki 4Q’21: EBITDA zbliżona do konsensusu, dalszy spadek ND [neutralne]
STALPRODUKT: Wyniki IV kw.’21: zgodne ze wstępnymi szacunkami [neutralne]
APATOR: Wyniki za 4Q21
REMAK-ENERGOMONTAŻ: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok
PKO BP: W związku z sankcjami bank blokuje płatności w walutach do 11 banków rosyjskich i białoruskich
PEKAO: Bank wstrzymuje transakcje w rublach – prezes
HANDLOWY: Bank spełnia wymogi do przekazania całego zysku za 2021 rok na wypłatę dywidendy – KNF
BANKI: W 2022 roku banki mogą udzielić ok. 195-200 tys. kredytów mieszkaniowych – Furga, ZBP
ENERGETYKA: Projekt ustawy utrudniający rozwój PV
PKN ORLEN: Umowy dot. budowy instalacji bioetanolu o wartości 1,12 mld PLN [neutralne]
ORANGE POLSKA: Podsumowanie chatu inwestorskiego z CFO
ORANGE POLSKA: Spółka zbuduje rdzeniową sieć 5G z Ericssonem
GRUPA PRACUJ: Aktualizacja nt. sytuacji spółki na Ukrainie
11 BIT STUDIOS: Zawarcie umowy kupna 40% udziałów w spółce Fool’s Theory
LPP: Spółka zamierza dokonać odpis wartości wszystkich aktywów w Ukrainie, łącznie ok. 270mln PLN
ASBIS: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu
DADELO: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
RYNEK E-COMMERCE: InPost nie będzie kupował usług i towarów od rosyjskich ani białoruskich firm – prezes
BUDIMEX: Złożenie najlepszej oferty w przetargu na budowę nowej siedziby dla PSE
DOM DEVELOPMENT: Podpisanie umowy w sprawie nabycia 100% udziałów w ośmiu spółkach z grupy Buma
UNIBEP: Rozwiązanie warunkowych umów na roboty budowlane na rynku białoruskim
ALUMETAL: Podjęcie decyzji o rozbudowie mocy produkcyjnych w zakresie stopów wstępnych
AMICA: Zarząd nie podjął decyzji o czasowym zamknięciu działalności na Ukrainie
FAMUR: Spółka analizuje wpływ decyzji administracyjnych na realizację kontraktów na Wschodzie – prezes
PKP CARGO: Udział spółki w rynku przewiezionych towarów według masy wzrósł po styczniu do 37,46%, +2,34% r./r.  – UTK

Pobierz biuletyn