Dziś zwracamy uwagę na:

AmRest: Wyniki IV kw.’18 (neutralne)
KRUK: Wstępne wyniki za ’18 (lekko negatywne)
NETIA: Wyniki IV kw.’18
COGNOR: Wyniki IV kw.’18: wyniki operacyjne dużo poniżej naszych oczekiwań, przy jednoczesnym znacząco wyższym poziomie OCF (232mln PLN w ‘18 vs. 145mln PLN) wynikającym z przyrostu zobowiązań handlowych o 65% r./r.( +130mln PLN) (negatywne)
STALEXPORT AUTOSTRADY: Wyniki 4Q’18: zgodne ze wstępnymi
BSC DRUKARNIA: Wstępne wyniki za IV kw.’18 lekko poniżej naszych oczekiwań
ŚNIEŻKA: Wstępne wyniki za IV kw.’18 zgodne z naszymi oczekiwaniami
ALIOR: Bank liczy na utrzymanie lub wzrost marży odsetkowej oraz obniżenie kosztów ryzyka w 2019 r. zgodnie ze strategią
ENERGETYKA: Nowa wersja projektu ustawy o systemie rekompensat za prąd
ENERGA: Rozpoczęcie budowy farmy wiatrowej Przykona o mocy ponad 30 MW
CD PROJEKT: Cyberpunk 2077 pojawi się na E3 2019 – oficjalne konto Twitter gry
PLAY: Play reklamuje zmodernizowaną sieć pod hasłem 5G-Ready
TEN SQUARE GAMES: Przychody z Fishing Clash w lutym wyniosły 1,7mln USD – Sensor Tower
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS: Portfel zamówień Asseco BS na ’19 wynosi 147,1 mln PLN (~60% przychodów za 2018r.)
AGORA: Helios negocjuje z Food for Nation ws. wspólnego rozwoju marki Pasibus
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: Wyniki UPC Polska
BUDIMEX: Zawarcie umowy na realizacje „Etapu B” Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej przy ul. Mińskiej 69 w Warszawie
BUDIMEX : Oferta Budimeksu o wartości 616,4 mln PLN netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK
TORPOL: Oferta Torpolu za 1,15 mld zł brutto uzyskała najwyższą punktację w przetargu PKP PLK
CCC: Dariusz Miłek zrezygnował ze stanowiska prezesa CCC, przejdzie do rady nadzorczej
EUROCASH: Podsumowanie konferencji wynikowej (neutralne)
TOYA: Podsumowanie wywiadu z CEO – Parkiet
AMICA: Spółka przedłuża negocjacje ws. nabycia praw do marki Fagor
STALPROFIL: Złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
NEWAG: Zawarcie umowy w sprawie sprzedaży lokomotyw
ŚNIEŻKA: Zarząd rekomenduje wypłatę 2,5 PLN dywidendy na akcję (DY=2,8%)
ORBIS : Zawarcie umowy sprzedaży hoteli ‘ibis budget Toruń’
SYNEKTIK: Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci
STALEXPORT AUTOSTRADY: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2018
IMPEL: Przychody netto ze sprzedaży w styczniu wyniosły 176,5 tys. PLN

Pobierz biuletyn