Trigon Dom Maklerski 9 Rejestr akcjonariuszy 9 Ujawnienie w rejestrze akcjonariuszy

Ujawnienie w rejestrze akcjonariuszy

Dokumenty akcji na okaziciela, które od 1 marca 2021 r. posiadają moc dowodową oraz znajdują się w Depozycie Trigon Domu Maklerskiego S.A., należy ujawnić w rejestrze akcjonariuszy przy udziale Trigon Domu Maklerskiego S.A.

Aby w pełni korzystać z praw akcjonariusza (np. brać udział w walnym zgromadzeniu czy dokonywać zmian własności) czynności konieczne do ujawnienia się w rejestrze akcjonariuszy należy podjąć jak najszybciej.

Aby ujawnić swoje dane w rejestrze akcjonariuszy prosimy o kontakt mailowy:

Informację z prośbą o kontakt można również zostawić w Biurze Obsługi Klienta Domu Maklerskiego (w godzinach: 10:00–16:00)

• • 
Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta (Call Center)

801 292 292
+48 126 292 292
+48 122 887 878