Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań związanych z dematerializacją akcji, Akcjonariusz może kontaktować się:

Informację z prośbą o kontakt można również zostawić w Biurze Obsługi Klienta Domu Maklerskiego (w godzinach: 10:00–16:00)

• • 
Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta (Call Center)

801 292 292
+48 126 292 292
+48 122 887 878

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Trigon Dom Maklerski S.A. zamieszczone są na stronie: Informacja RODO.