Trigon Dom Maklerski 9 Rejestr akcjonariuszy 9 Akcjonariusz wpisany w rejestr akcjonariuszy

Akcjonariusz wpisany w rejestr akcjonariuszy

Akcjonariusze, którzy zostali wpisani w rejestr akcjonariuszy, mogą uzyskać dostęp do serwisu Rejestr Akcjonariuszy: 

Serwis służy do bieżącej komunikacji z Trigon Domem Maklerskim oraz umożliwia uzyskanie aktualnych informacji dotyczących Państwa akcji.

W celu uzyskania dostępu do aplikacji prosimy o kontakt pod adresem: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl