• • Polityka składników wynagradzania

Trigon Dom Maklerski 9 Regulacje 9 Polityka stałych oraz zmiennych składników wynagradzania

W Trigon Domu Maklerskim S.A. obowiązuje Polityka stałych oraz zmiennych składników wynagrodzeń osób o istotnym znaczeniu dla profilu ryzyka Trigon Domu Maklerskiego S.A.

Celem nadrzędnym implementacji jest wsparcie w Domu Maklerskim procesów prawidłowego oraz skutecznego zarządzania ryzykiem, budowanie wśród pracowników oraz współpracowników Domu Maklerskiego postaw awersji do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą skłonność do ryzyka Domu Maklerskiego, wsparcie realizacji strategii działalności oraz ograniczanie ekspozycji na konflikt interesów.