• • Formularze

Wykaz przydatnych formularzy i oświadczeń wraz z instrukcją ich wypełnienia oraz złożenia jedną ze wskazanych metod. Dokumenty wyszczególnione poniżej są przeznaczone dla Klientów posiadających rachunek brokerski.

Formularze nie dotyczą Rejestru Akcjonariuszy.

1. FORMULARZ ZGODY NA STOSOWANIE ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW KOMUNIKACJI I INNYCH FORM KOMUNIKACJI AUDIO VIDEO / AKTUALIZACJI DANYCH KLIENTA

Pobierz formularz

Metoda 1 – formularz papierowy z podpisem tradycyjnym

KROK 1 Wydrukuj, uzupełnij i podpisz formularz
KROK 2 Zrób czytelne zdjęcie formularza np. telefonem
KROK 3 Wyślij zdjęcie na bok@trigon.pl lub MMS na +48 784 946 825

METODA 2- formularz elektroniczny

KROK 1 Pobierz i uzupełnij formularz
KROK 2 Podpisz go podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym*
KROK 3 Wyślij formularz na bok@trigon.pl

* Instrukcja składania podpisu zaufanego dostępna jest na stronie: www.gov.pl

METODA 3 – przez portal DoAkcji2.0

– Klienci z dostępem pasywnym: zakładka BOK / Zmień adres e-mail,
– Klienci z dostępem aktywnym: zakładka BOK / Moje dane / Oświadczenia.

Korzyści elektronicznych form kontaktu

Wyrażenie zgody na elektroniczne formy kontaktu zapewni obniżenie opłaty za prowadzenie rachunku o ponad 30%. Wystarczy wypełnić załączony Formularz zgody na stosowanie elektronicznych kanałów komunikacji i wysłać w formie zdjęcia, e-maila lub listownie, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na odwrocie formularza.

Trigon Dom Maklerski S.A. będzie informował o ważnych zdarzeniach, jak sporządzenie informacji rocznej PIT, aktualizacji Regulaminu czy nowych przepisach prawa dotyczących inwestowania na rachunkach maklerskich wysyłając e-mail zamiast listu poleconego. Jest to metoda szybsza i wygodniejsza, bez zużywania papieru.

Jak zyskać wygodny dostęp do rachunku?

Wystarczy zalogować się do portalu DoAkcji2.0, który umożliwia m.in. wgląd w stan rachunku, możliwość aktualizacji danych kontaktowych oraz oświadczeń, dostęp do raportów i aktualności, a nawet, o ile przewiduje to podpisana umowa, składanie zleceń.

Jak się zalogować?

Należy wejść na stronę www.doakcji.trigon.pl i użyć danych logowania.
W razie pytań dotyczących danych do logowania zapraszamy do kontaktu.

Jak się skontaktować?

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, dostępnym w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 pod numerami 801 292 292, +48 126 292 292, +48 122 887 878 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub drogą mailową: bok@trigon.pl.
Korespondencję listowną należy kierować na adres: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trigon Dom Maklerski S.A. – więcej informacji RODO.

2. OŚWIADCZENIE KLIENTA DOT. OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE (PEP), CZŁONKÓW RODZINY PEP ORAZ OSÓB BLISKO WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PEP

Pobierz formularz

METODA 1 – formularz papierowy z podpisem tradycyjnym

KROK 1 Wydrukuj, uzupełnij i podpisz formularz papierowy
KROK 2 Wyślij na adres: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31- 545 Kraków.

METODA 2- formularz elektroniczny

KROK 1 Pobierz i uzupełnij formularz
KROK 2 Podpisz go podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym*
KROK 3 Wyślij na bok@trigon.pl
* Instrukcja składania podpisu zaufanego dostępna jest na stronie: www.gov.pl

3. ANKIETA OCENY ADEKWATNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I USŁUG MAKLERSKICH.

Ankieta dostępna jest dla wszystkich Klientów po zalogowaniu do portalu brokerskiego DoAkcji2.0 pod opcją MIFID i rynki docelowe w menu po lewej stronie ekranu.