Komunikat nr 8/2012 Trigon Domu Maklerskiego S.A. z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Trigon Dom Maklerski S. A. subskrypcji na złoto inwestycyjne oraz opłat za przechowanie złota w skarbcu Mennicy Polskiej

  1. Trigon Dom Maklerski S. A. uprzejmie informuje, że od dnia 9 maja 2012 roku do dnia 31 maja 2012 roku w Trigon Domu Maklerskim S. A. będzie prowadzona subskrypcja na złoto inwestycyjne.
  2. W związku z prowadzoną od dnia 9 maja 2012 roku do dnia 31 maja 2012 roku subskrypcją Klient po podpisaniu stosownej Umowy może skorzystać z oferty przechowania złota w skarbcu Mennicy Polskiej, z którym to przechowaniem wiążą się opłaty wskazane w poniższej Tabeli.
Szacowana wartość przedmiotu przechowania: Kwota opłaty:
10.000 PLN – 50.000 PLN 20 PLN
50.001 PLN – 100.000 PLN 40 PLN
100.001 PLN – 200.000 PLN 60 PLN
200.001 – 500.000 PLN 125 PLN
500.001 – 1.000.000 PLN 250 PLN
1.000.001 – 2.000.000 PLN 500 PLN
Powyżej 2.000.000 PLN 500 PLN + kwota w wysokości obliczonej zgodnie z tabelą za nadwyżkę szacowanej wartości przedmiotu przechowania ponad 2.000.000 PLN

 

Komunikat Prezesa Zarządu