Komunikat Nr 07/2021 Trigon Domu Maklerskiego S. A. z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji o wprowadzeniu zmian do Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia innych powiązanych usług maklerskich oraz Tabeli Prowizji i Opłat za świadczenie usług maklerskich

Pobierz komunikat