Komunikat Nr 06/2021 Trigon Domu Maklerskiego S. A. z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zbycia instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach Klientów, w celu pokrycia opłaty należnej za 2021 rok, w związku z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych Klientów.

Pobierz komunikat