Komunikat Nr 05/2017 Trigon Domu Maklerskiego S. A. z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie podania do wiadomości Klientów zasad realizacji dyspozycji odesłań środków pienięznych w czasie trwania sesji giełdowej.

Komunikat Prezesa Zarządu