Komunikat Nr 04/2021 Trigon Domu Maklerskiego S. A. z dnia 5 maja 2021 roku  w sprawie określenia podstawowych zasad pośredniczenia przez Dom Maklerski w wykonywaniu przez emitentów ich zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji zapisanych w rejestrze akcjonariuszy.

Pobierz komunikat