• • Krok notowań

Od 03.01.2018 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych obowiązują nowe zasady dotyczące kroków notowań. Zlecenia należy składać przestrzegając określonej dokładności notowania, w przeciwnym przypadku zostanie ono odrzucone przez system giełdowy.

 

Akcje

Zostały podzielone na grupy o różnych krokach notowań. Na podstawie kilku czynników m.in. kursu oraz płynności spółki, wyliczana jest Średnia Dzienna Liczba Transakcji, a instrument zostaje przypisany do konkretnego kroku notowań – minimalnej zmiany wartości ceny. Wartości te nie są przyznane na stałe i będą aktualizowane raz w roku, po ostatniej sesji w marcu.

Certyfikaty inwestycyjne

0,01 zł;

Kontrakty terminowe na akcje

Jeśli kurs kontraktu nie przekroczy 200 jednostek waluty, krok notowań 0,01; po przekroczeniu krok notowań zmienia się na 0,05.

Kontrakty terminowe na WIG20

1 pkt.

Obligacje

0,01 pkt. %

Aby zweryfikować krok notowań dotyczący konkretnej spółki, należy odnaleźć w poniższej tabeli nazwę waloru i sprawdzić przypisaną do niego ostatnią kolumnę.

Tabela kroków notowań na GPW

Aby zweryfikować krok notowań dotyczący konkretnej spółki, należy odnaleźć w poniższej tabeli nazwę waloru i sprawdzić przypisaną do niego ostatnią kolumnę.