• • Wpłata na rachunek brokerski

Trigon Dom Maklerski 9 Klient indywidualny 9 Oferta 9 Wpłata na rachunek brokerski

Wpłaty na rachunek brokerski można dokonywać za pomocą indywidualnego rachunku bankowego lub ogólnego rachunku bankowego Trigon Domu Maklerskiego prowadzonych w Santander Bank. 

• • 

Poniższe rachunki są jedynymi, na które można wpłacać środki pieniężne.
Wszystkie inne rachunki bankowe, na które w przeszłości można było dokonać wpłaty zostały zamknięte.

Rekomendowane rozwiązanie

Wpłata na indywidualny rachunek bankowy prowadzony w Santander Bank S.A.
Beneficjent: Trigon Dom Maklerski S.A.
Nr rachunku bankowego:

NN 1090 0004 9119 0000 KKKK KKKK

Opis przelewu: Wpłata na rachunek inwestycyjny

 

Pierwsze dwie cyfry (NN) to liczba kontrolna (indywidualnie wyliczana dla każdego rachunku), a osiem ostatnich cyfr (KKKK KKKK) oznacza numer rachunku Klienta.
Numer indywidualnego rachunku bankowego można sprawdzić po zalogowaniu w serwisie DoAkcji 2.0, korzystając z menu: BOK > Numery rachunków bankowych. Dodatkowo istnieje możliwość telefonicznej weryfikacji indywidualnego numeru rachunku bankowego za pośrednictwem Call Center lub osobiście w oddziale Trigon Dom Maklerski.

Alternatywne rozwiązanie

Wpłata na ogólny rachunek bankowy Trigon Dom Maklerski S.A. prowadzony w Santander Bank S.A.

 

Beneficjent: Trigon Dom Maklerski S.A.
Nr rachunku bankowego:

42 1500 1142 1211 4000 0719 0000

Opis przelewu: Wpłata na rachunek inwestycyjny nr „numer rachunku”, „imię i nazwisko właściciela”

 

Uwagi!

Szczególnie istotne jest umieszczenie numeru rachunku inwestycyjnego, na który chcemy dokonać wpłaty, w pozycji „tytułem”. Numer ten znajduje się na umowie świadczenia usług brokerskich. Prosimy również zwrócić uwagę na to aby imienia i nazwiska właściciela rachunku nie wpisywać, w pozycję „nazwa odbiorcy”. Informacja ta powinna znaleźć się w pozycji „tytułem”. Przelewy najlepiej realizować dwa dni robocze przed dniem, w którym Klient zamierza złożyć zlecenie.