Trigon jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.