Trigon jest członkiem Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot.